Добре дошли в „ЕЛПО“ - АД

Съобщение до Клиента : На вниманието на всички настоящи и бъдещи клиенти на "ЕЛПО" АД:
Писмо: / изтегли документа / Чертеж: / изтегли документа /


„ЕЛПО" - АД гр. Николаево е открито на 03.09.1953 год., като завод за електропорцелан. Проектната му мощ¬ност е 2300 тона електропорцелан.
През 1997 год. със съдебно решение дружеството е пререгистрирано като „ЕЛПО“ - АД.

Основната дейност на дружеството е производ¬ство на изолатори от електропорцелан за ниско и високо напрежение. Техническите параметри на електропорцела- на са съгласно изискванията на БДС 3934-86, ДИН-42685 - КЕР 110 и 1ЕС 672 С110.

 

 

Дружеството произвежда широка гама изолатори:
-  подпорни изолатори за открит и закрит монтаж до 110 к/;
-  изолатори за линии ниско и високо напрежение;
-  проходни изолатори за апарати високо напре¬жение до 36 к/;
-  изолатори за ж. п. транспорт;
-  изолатори за телефонни и телеграфни линии;
-  тръби за предпазители до 36 к/;
-  инсталационен електропорцелан;
-  мелещи тела, облицовъчни плочи, рашингови пръстени, павета, ел. филтри и др.

От 1998 година дружеството предлага на пазара крайни окомплектовани изделия и съоражения като: разединители за закрит и открит монтаж, високовол¬тови токоограничаващи предпазители и др.
Произвежда и изделия от електропорцелан и шамот по чертеж и технически изисквания на клиента.
Изолаторите са предназначени за работа в нор-мални и тежки атмосферни условия.
Производството се извършва по класическа тех-нология: чрез мокро смилане на суровините, пластично формаване или полусухо пресоване, сушене и изпичане. Порцелановата част се окомплектова с метални части (арматури) в зависимост от изискването на клиентите.

За да се гарантира качеството е изградена систе¬ма за контрол по целия технологичен поток: от суровините до крайното изделие. Контрол на готовата продукция се провежда в специално оборудвана Изпитателна станция.
Изпитванията се провеждат в зависимост от типа изолатор: по БДС, Британски стандарт - ВЗ, Американски стандарт - АЗА, Публикация на МЕК (Международна ел. техническа комисия), Немски стандарт - ДИН и др.

От 1999 год. в дружеството действа система за управление на качеството в съответствие със стандарта 130 9001.

Наши клиенти на местния пазар са: Национална- та електрическа компания, Заводите за трансформатори, Български държавни железници, подстанции и др.

Потребители на наши изолатори са фирми от: Турция, Гърция, Македония, Египет, Тунис.

Дружеството има добри търговски взаимоотноше-ния също с: Ливан, Сирия, Египет, Италия,Испания и др.